Algemeen Pensioenfonds

Delta Lloyd APF krijgt vergunning
van DNB

 

Lees meer

Deelnemers aan het roer

Deelnemers krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun latere inkomen. Wij stimuleren hen het roer in handen te nemen.

Professioneel vermogensbeheer

Onze aanpak is gericht op een goed rendement met een beheerst risico. Want hoe beter we het pensioengeld beleggen, hoe hoger de pensioenen.

Meer rendement door lage kosten

In het belang van de deelnemer zijn we scherp op de kosten. En naarmate Delta Lloyd APF groeit, gaan de kosten nog verder omlaag.

Relevante onderwerpen

Organisatie

Delta Lloyd APF heeft een onafhankelijk en professioneel bestuur dat dienstbaar is aan de belangen van de deelnemers en werkgevers.

Lees meer

Complete pensioenregeling

Onze pensioenregeling is in de basis al heel compleet. Daarnaast zijn er volop keuzemogelijkheden om de regeling verder vorm te geven.

Lees meer

Solidariteit

De deelnemers in een kring delen mee- en tegenvallers en profiteren samen van schaalvoordelen.

Lees meer

Nieuws

20 april 2017 | Nieuwsbericht

ATM kiest voor het Algemeen Pensioenfonds van Delta Lloyd

Adviseur Pieter van Egmond: ‘We weten dat Delta Lloyd dit goed kan’

Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) is een afvalverwerkingsbedrijf met ruim 200 werknemers. Het contract met Delta Lloyd voor een middelloon-pensioenregeling liep eind 2016 af. ATM koos als opvolger voor Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds (Delta Lloyd APF). Op 21 maart tekende beide partijen tijdens een feestelijke lunch het contract.

ATM bestaat dit jaar 35 jaar. Het bedrijf in Moerdijk verwerkt jaarlijks bijna 2 miljoen ton afvalstoffen. Daarvan maakt ATM 95 procent geschikt voor hergebruik. Aad van Marrewijk, algemeen directeur van ATM, is blij met de keus voor het Delta Lloyd APF: ‘We wisten dat door de lage rentestand de kosten sowieso veel hoger zouden worden, maar we zien een goed pensioen als een belangrijke morele verplichting naar de medewerkers. Daarom kijken wij niet zozeer naar wat het kost, maar naar wat het oplevert. We hebben voor Delta Lloyd gekozen, omdat we altijd prettig met ze hebben samengewerkt. Maar ook vanwege de goede premiestelling en de intentie ons tegemoet te komen.’ 

Zorgvuldig afgewogen keus
Jac Roovers, Business Partner Sales & Operations bij ATM en Els Schuijlenburg, Manager P&O, hebben bij ATM de overgang voorbereid en begeleid. Daarbij stond steeds voorop dat het pensioen goed geregeld moet zijn voor de medewerkers. ‘Om een zorgvuldig afgewogen keus te kunnen maken, zijn we al in juni 2015 begonnen,’ vertelt Jac. ‘Daarbij hebben we een onafhankelijk adviseur van Bridge ingeschakeld: Pieter van Egmond. Samen hebben we alle wensen in kaart gebracht en de opties doorgenomen.’ Els: ‘Wat we ook zouden kiezen, we wisten dat de nieuwe regeling een grote impact zou hebben op de medewerkers. Daarom hebben we vanaf het begin de OR volledig betrokken. Bij elke stap in het traject hebben we de OR en medewerkers uitgebreid geïnformeerd over de gevolgen.’

Zelf inrichten
Adviseur Pieter van Egmond staat vierkant achter de keus voor het APF van Delta Lloyd: ‘ATM is een werkgever die veel waarde hecht aan kwaliteit en zekerheid in een pensioenregeling. Ze hebben voornamelijk productiemedewerkers in dienst, die zelf nauwelijks bezig zijn met hun pensioen. Die willen ze niet belasten met een beleggingspensioen. Een DB-regeling bij een verzekeraar is tegenwoordig bijna onbetaalbaar. Aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds bood te weinig raakvlakken en flexibiliteit. Gelukkig is er sinds kort de mogelijkheid van een APF. Die kun je inrichten als eigen pensioenfonds, maar daarbij heb je wel een gezamenlijke kas, waar zowel werkgever als medewerkers aan bijdragen. Bovendien kun je meebeslissen over beleggingen met zicht op rendement voor je werknemers, waarbij je niet gebonden bent aan wat er binnen een bedrijfstakpensioenfonds wordt besloten.’

Beste aanbieder
Van de vijf aanbieders met een verse APF-vergunning op zak, bleek Delta Lloyd voor ATM de beste keus. Pieter: ‘Ze bieden een hoge mate van zekerheid op het gewenste pensioen, met goed uitzicht op indexatie. Bovendien bleek Delta Lloyd het meest bereid om de regeling flexibel in te richten. We hebben een goed compromis kunnen sluiten over de indexering van het oude contract. Wat ook meewoog, is dat ATM tevreden was over de dienstverlening van Delta Lloyd én wij van Bridge weten dat Delta Lloyd dit goed kan. Omdat APF’en nieuw zijn in pensioenland, is er nog geen trackrecord waar je op af kunt gaan. Maar Delta Lloyd beheert ook voor andere partijen pensioenfondsen en is daar succesvol in. Bridge is heel enthousiast over het APF-concept. De overheid heeft deze mogelijkheid niet voor niets in het leven geroepen. En ATM is gewend innovatieve stappen te zetten en daardoor niet bang om een vernieuwende keus te maken, zolang er maar een goed verhaal achter zit. Die overtuiging hebben we.’

Dichtbij klant
Ook bij de contracttekening aanwezig was René Smit, directeur Pensioenfonds Services van Delta Lloyd, de uitvoerder van het APF. ‘Het feit dat ATM al jaren klant is van Delta Lloyd en nu weer voor ons kiest, zie ik als een beloning van jaren positief samenwerken. Ook in deze nieuwe rol kunnen wij onze kracht laten zien. Dat doen we met een foutloze en betrouwbare administratie en met onze oplossingsgerichte en laagdrempelige dienstverlening. Daarmee willen we zo dicht mogelijk bij de klant staan.’

 

16 december 2016 | Nieuwsbericht

Delta Lloyd APF klaar om pensioenfondsen en werkgevers te verwelkomen

Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds (Delta Lloyd APF) heeft een vergunning gekregen van DNB. Dit betekent dat we pensioenfondsen en werkgevers kunnen verwelkomen die zich bij ons willen aansluiten.

Als nieuwe pensioenuitvoerder biedt het algemeen pensioenfonds (APF) een oplossing voor bestuurlijke druk bij pensioenfondsen. Ook biedt een APF schaalvoordeel bij administratie en pensioencommunicatie. Delta Lloyd APF kiest hierbij voor een eigen aanpak. Een aanpak die uitgaat van kansen.

Visie van Delta Lloyd APF

Uiteraard biedt ook Delta Lloyd APF schaalvoordelen voor deelnemers. En duurzaam beleggen is voor ons een vanzelfsprekendheid. Maar we bieden méér. Het is onze visie dat pensioen niet op zich staat. Werken, vermogen, welzijn en pensioen gaan hand-in-hand. Delta Lloyd APF speelt in op deze pensioenontwikkelingen. Bijvoorbeeld door een portaal te bieden waarin de klant andere inkomensbronnen of verzekeringen kan toevoegen. Dit maakt Delta Lloyd APF een toekomstbestendige speler in de pensioenmarkt en een goed alternatief voor verzekerde regelingen.

Best-in-class partners

De uitbestedingpartners van Delta Lloyd APF zijn Delta Lloyd Leven en Delta Lloyd Asset Management. Delta Lloyd Leven is verantwoordelijk voor de administratie, communicatie en dienstverlening aan klanten en adviseurs. Delta Lloyd is een groeiende speler met jarenlange ervaring in een stabiele pensioenmarkt. Onafhankelijke financieel adviseurs beoordeelden Delta Lloyd voor het vierde jaar op rij als beste pensioenverzekeraar. De klanttevredenheid van onze werkgevers steeg in de afgelopen vier jaar, terwijl de tevredenheid van werkgevers in de rest van de markt juist daalde.

Delta Lloyd Asset Management heeft meerdere pensioenfondsen als klant en een beheerd vermogen van circa € 74 miljard in de eerste helft van 2016.

Digitale pensioenuitvoering vanuit schone systemen

Delta Lloyd APF maakt bovendien gebruik van de nieuwste technologieën. We starten met een nieuw en schoon administratiesysteem. Deelnemers krijgen toegang tot een portaal dat voldoet aan de nieuwste eisen en geschikt is voor tablets en telefoons. Dit sluit aan bij onze moderne, digitale manier van communiceren. Helder en persoonlijk.

Samenwerking en cocreatie

Een nieuwe pensioenuitvoerder betekent nieuwe kansen. Wij zien mogelijkheden om sámen nieuwe pensioenoplossingen te ontwikkelen. Hoe we dat doen? Door het gesprek aan te gaan met al onze stakeholders. Continu. Over hun wensen, visie en uitdagingen. En over de best passende oplossing. Zo maakt Delta Lloyd APF pensioen steeds beter.

Meer weten? Lees ons persbericht over de vergunning van DNB. En maak kennis met onze bestuurders.

16 december 2016 | Persbericht

Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds krijgt vergunning

Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds (Delta Lloyd APF) heeft een vergunning gekregen van De Nederlandsche Bank voor het uitvoeren van een algemeen pensioenfonds. Delta Lloyd APF gaat direct van start en biedt pensioenfondsen een oplossing voor de toenemende regeldruk en bestuurlijke lasten. Daarnaast is het voor werkgevers een interessant betaalbaar alternatief voor defined benefit-regelingen (DB – gegarandeerd pensioen). Delta Lloyd APF staat voor een digitale en efficiënte uitvoering waarbij de deelnemer centraal staat.

Delta Lloyd APF wil een zo goed mogelijk pensioen voor zijn deelnemers realiseren, nu en in de toekomst. Delta Lloyd APF zorgt ervoor dat deelnemers digitaal inzicht krijgen in hun totale inkomen voor later en in de mogelijkheden dit inkomen te beïnvloeden. Daarnaast gaat de aandacht uit naar professioneel vermogensbeheer en het verhogen van de rendementen door lage kosten.
Delta Lloyd APF maakt gebruik van een nieuw en toekomstvast pensioenadministratiesysteem en werkt volledig digitaal.

Onafhankelijke stichting

Delta Lloyd APF is een stichting met een eigen onafhankelijk bestuur. Het bestuur bestaat uit voorzitter Rudolf Hagendijk, Haitse Hoos en Lucie Duynstee.

Uitbestedingspartners

De uitbestedingspartners van Delta Lloyd APF zijn Delta Lloyd Leven en Delta Lloyd Asset Management.
Delta Lloyd Leven voert de administratie, communicatie en dienstverlening uit naar klanten en adviseurs. Delta Lloyd heeft jarenlange ervaring in de pensioenmarkt. Onafhankelijke financieel adviseurs beoordeelden Delta Lloyd voor het vierde jaar op rij als beste pensioenverzekeraar.
Delta Lloyd Asset Management voert het integraal vermogensbeheer van Delta Lloyd APF uit. Delta Lloyd Asset Management heeft meerdere pensioenfondsen als klant en heeft een beheerd vermogen van circa € 74 miljard in de eerste helft van 2016.

Kijk voor meer informatie over Delta Lloyd APF op: www.deltalloydapf.nl.

Wilt u meer informatie over dit persbericht:

Neem dan contact op met onze perswoordvoerder via telefoonnummer:
020 - 412 78 11

Over Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds

Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds (Delta Lloyd APF) biedt pensioenfondsen een oplossing voor de toenemende regeldruk en bestuurlijke lasten. Ook voor werkgevers met een defined benefit-regeling (DB) is Delta Lloyd APF een interessant alternatief. Delta Lloyd APF is een stichting zonder winstoogmerk. Een onafhankelijke stichting die gebruik maakt van de kracht van Delta Lloyd: zijn kennis en ervaring in pensioenuitvoering, in vermogensbeheer en in communicatie. Het fonds heeft als doelstelling een zo goed mogelijk pensioen voor alle deelnemers, nu en in de toekomst.

Download dit persbericht als pdf.
Read the press release in English.

Sluiten
Sluiten