Algemeen Pensioenfonds

Delta Lloyd APF krijgt vergunning
van DNB

 

Lees meer

Deelnemers aan het roer

Deelnemers krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun latere inkomen. Wij stimuleren hen het roer in handen te nemen.

Professioneel vermogensbeheer

Onze aanpak is gericht op een goed rendement met een beheerst risico. Want hoe beter we het pensioengeld beleggen, hoe hoger de pensioenen.

Meer rendement door lage kosten

In het belang van de deelnemer zijn we scherp op de kosten. En naarmate Delta Lloyd APF groeit, gaan de kosten nog verder omlaag.

Relevante onderwerpen

Organisatie

Delta Lloyd APF heeft een onafhankelijk en professioneel bestuur dat dienstbaar is aan de belangen van de deelnemers en werkgevers.

Lees meer

Complete pensioenregeling

Onze pensioenregeling is in de basis al heel compleet. Daarnaast zijn er volop keuzemogelijkheden om de regeling verder vorm te geven.

Lees meer

Solidariteit

De deelnemers in een kring delen mee- en tegenvallers en profiteren samen van schaalvoordelen.

Lees meer

Nieuws

16 december 2016 | Nieuwsbericht

Delta Lloyd APF klaar om pensioenfondsen en werkgevers te verwelkomen

Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds (Delta Lloyd APF) heeft een vergunning gekregen van DNB. Dit betekent dat we pensioenfondsen en werkgevers kunnen verwelkomen die zich bij ons willen aansluiten.

Als nieuwe pensioenuitvoerder biedt het algemeen pensioenfonds (APF) een oplossing voor bestuurlijke druk bij pensioenfondsen. Ook biedt een APF schaalvoordeel bij administratie en pensioencommunicatie. Delta Lloyd APF kiest hierbij voor een eigen aanpak. Een aanpak die uitgaat van kansen.

Visie van Delta Lloyd APF

Uiteraard biedt ook Delta Lloyd APF schaalvoordelen voor deelnemers. En duurzaam beleggen is voor ons een vanzelfsprekendheid. Maar we bieden méér. Het is onze visie dat pensioen niet op zich staat. Werken, vermogen, welzijn en pensioen gaan hand-in-hand. Delta Lloyd APF speelt in op deze pensioenontwikkelingen. Bijvoorbeeld door een portaal te bieden waarin de klant andere inkomensbronnen of verzekeringen kan toevoegen. Dit maakt Delta Lloyd APF een toekomstbestendige speler in de pensioenmarkt en een goed alternatief voor verzekerde regelingen.

Best-in-class partners

De uitbestedingpartners van Delta Lloyd APF zijn Delta Lloyd Leven en Delta Lloyd Asset Management. Delta Lloyd Leven is verantwoordelijk voor de administratie, communicatie en dienstverlening aan klanten en adviseurs. Delta Lloyd is een groeiende speler met jarenlange ervaring in een stabiele pensioenmarkt. Onafhankelijke financieel adviseurs beoordeelden Delta Lloyd voor het vierde jaar op rij als beste pensioenverzekeraar. De klanttevredenheid van onze werkgevers steeg in de afgelopen vier jaar, terwijl de tevredenheid van werkgevers in de rest van de markt juist daalde.

Delta Lloyd Asset Management heeft meerdere pensioenfondsen als klant en een beheerd vermogen van circa € 74 miljard in de eerste helft van 2016.

Digitale pensioenuitvoering vanuit schone systemen

Delta Lloyd APF maakt bovendien gebruik van de nieuwste technologieën. We starten met een nieuw en schoon administratiesysteem. Deelnemers krijgen toegang tot een portaal dat voldoet aan de nieuwste eisen en geschikt is voor tablets en telefoons. Dit sluit aan bij onze moderne, digitale manier van communiceren. Helder en persoonlijk.

Samenwerking en cocreatie

Een nieuwe pensioenuitvoerder betekent nieuwe kansen. Wij zien mogelijkheden om sámen nieuwe pensioenoplossingen te ontwikkelen. Hoe we dat doen? Door het gesprek aan te gaan met al onze stakeholders. Continu. Over hun wensen, visie en uitdagingen. En over de best passende oplossing. Zo maakt Delta Lloyd APF pensioen steeds beter.

Meer weten? Lees ons persbericht over de vergunning van DNB. En maak kennis met onze bestuurders.

16 december 2016 | Persbericht

Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds krijgt vergunning

Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds (Delta Lloyd APF) heeft een vergunning gekregen van De Nederlandsche Bank voor het uitvoeren van een algemeen pensioenfonds. Delta Lloyd APF gaat direct van start en biedt pensioenfondsen een oplossing voor de toenemende regeldruk en bestuurlijke lasten. Daarnaast is het voor werkgevers een interessant betaalbaar alternatief voor defined benefit-regelingen (DB – gegarandeerd pensioen). Delta Lloyd APF staat voor een digitale en efficiënte uitvoering waarbij de deelnemer centraal staat.

Delta Lloyd APF wil een zo goed mogelijk pensioen voor zijn deelnemers realiseren, nu en in de toekomst. Delta Lloyd APF zorgt ervoor dat deelnemers digitaal inzicht krijgen in hun totale inkomen voor later en in de mogelijkheden dit inkomen te beïnvloeden. Daarnaast gaat de aandacht uit naar professioneel vermogensbeheer en het verhogen van de rendementen door lage kosten.
Delta Lloyd APF maakt gebruik van een nieuw en toekomstvast pensioenadministratiesysteem en werkt volledig digitaal.

Onafhankelijke stichting

Delta Lloyd APF is een stichting met een eigen onafhankelijk bestuur. Het bestuur bestaat uit voorzitter Rudolf Hagendijk, Haitse Hoos en Lucie Duynstee.

Uitbestedingspartners

De uitbestedingspartners van Delta Lloyd APF zijn Delta Lloyd Leven en Delta Lloyd Asset Management.
Delta Lloyd Leven voert de administratie, communicatie en dienstverlening uit naar klanten en adviseurs. Delta Lloyd heeft jarenlange ervaring in de pensioenmarkt. Onafhankelijke financieel adviseurs beoordeelden Delta Lloyd voor het vierde jaar op rij als beste pensioenverzekeraar.
Delta Lloyd Asset Management voert het integraal vermogensbeheer van Delta Lloyd APF uit. Delta Lloyd Asset Management heeft meerdere pensioenfondsen als klant en heeft een beheerd vermogen van circa € 74 miljard in de eerste helft van 2016.

Kijk voor meer informatie over Delta Lloyd APF op: www.deltalloydapf.nl.

Wilt u meer informatie over dit persbericht:

Peter Hofland (woordvoerder)
Tel.nr: 020 - 594 44 88
e-mail: peter_hofland@deltalloyd.nl

Over Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds

Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds (Delta Lloyd APF) biedt pensioenfondsen een oplossing voor de toenemende regeldruk en bestuurlijke lasten. Ook voor werkgevers met een defined benefit-regeling (DB) is Delta Lloyd APF een interessant alternatief. Delta Lloyd APF is een stichting zonder winstoogmerk. Een onafhankelijke stichting die gebruik maakt van de kracht van Delta Lloyd: zijn kennis en ervaring in pensioenuitvoering, in vermogensbeheer en in communicatie. Het fonds heeft als doelstelling een zo goed mogelijk pensioen voor alle deelnemers, nu en in de toekomst.

Download dit persbericht als pdf.
Read the press release in English.

16 december 2016 | Persbericht

Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds introduceert bestuursleden

Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds (Delta Lloyd APF) is verheugd de bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht bekend te kunnen maken. Het onafhankelijke bestuur van Delta Lloyd APF gaat bestaan uit Rudolf Hagendijk, Haitse Hoos en Lucie Duynstee. Daarnaast vormen Marcellino Kropman, Rob Oosterhout en Margreet Oostenbrink de Raad van Toezicht.

Rudolf Hagendijk, voorzitter van Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds: “Ik ben verheugd dat de vergunning van Delta Lloyd APF rond is. We gaan aan de slag met een team met veel expertise en ervaring. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze professionals en onze pensioenoplossingen een zo goed mogelijk pensioen voor onze deelnemers gaan realiseren.”

De heer Rudolf Hagendijk (63) heeft ruime ervaring in de pensioenfondsen sector. Als voormalig voorzitter Raad van Bestuur van MN heeft hij uitgebreide bestuurservaring bij een van de grootste uitvoerders in de private sector voor pensioenen.

De heer Haitse Hoos (47) heeft uitgebreide ervaring op het gebied van institutioneel vermogensbeheer. Hij was Chief Investment Officer bij zorgverzekeraar VGZ. Hij heeft ruime kennis van en ervaring met de grootste vermogensbeheerders in Europa en de Verenigde Staten.

Mevrouw Lucie Duynstee (54) werkt al sinds 1986 in de pensioenfondsensector. Ze heeft onder andere gewerkt bij Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Daarnaast vervult zij verschillende functies in het intern toezicht bij pensioenfondsen en is zij bestuurder bij een ondernemingspensioenfonds.

Kijk voor meer informatie over Delta Lloyd APF op: www.deltalloydapf.nl.

Wilt u meer informatie over dit persbericht:

Peter Hofland (woordvoerder)
Tel.nr: 020 - 594 44 88
Email: peter_hofland@deltalloyd.nl

Over Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds

Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds (Delta Lloyd APF) biedt pensioenfondsen een oplossing voor de toenemende regeldruk en bestuurlijke lasten. Ook voor werkgevers met een defined benefit-regeling (DB) is Delta Lloyd APF een interessant alternatief. Delta Lloyd APF is een stichting zonder winstoogmerk. Een onafhankelijke stichting die gebruik maakt van de kracht van Delta Lloyd: zijn kennis en ervaring in pensioenuitvoering, in vermogensbeheer en in communicatie. Het fonds heeft als doelstelling een zo goed mogelijk pensioen voor alle deelnemers, nu en in de toekomst.

Download dit persbericht als pdf.
Read the press release in English.

Sluiten
Sluiten